Zwierzęta

Jak długo żyje sowa ?

Przy ponad 200 typach sów, nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jak długo żyją sowy. Każdy gatunek będzie miał swój własny wzór życia w zależności od wielu czynników, w tym wielkości, siedliska i naturalnych drapieżników.

Ogólnie rzecz biorąc, im większa sowa, tym dłuższy okres życia, przy czym sowa ma jeden z najdłuższych okresów życia, a mniejsze sowy, takie jak sowa stodoła, żyją do znacznie krótszego wieku (dodajmy odniesienie). Kontynuuj lekturę, aby dowiedzieć się więcej o średniej długości życia sowy i długości życia sowy.

Jak długo żyją sowy?
Jak długo żyje sowa? Odpowiedź na to pytanie zależy całkowicie od rodzaju sowy. Jak już wspomniano, długość życia sowy może zależeć od wielu czynników. Dwa główne czynniki, które mają wpływ na długość życia sowy to wielkość gatunku oraz to, czy zwierzę znajduje się w niewoli (1).

Przeciętnie, dzikie sowy żyją około 9 do 10 lat. Sowy w niewoli mogą żyć nawet do 28 lat.

Sowy w niewoli żyją zazwyczaj dłużej, ponieważ nie są narażone na takie same zagrożenia występujące w ich naturalnym środowisku, jak drapieżniki, choroby lub wypadki (2). W niewoli sowy te mają obfite źródło pożywienia, a także ochronę, co prawdopodobnie zwiększa ich środki utrzymania i długość życia.

Sowy w naturze nie są objęte tą samą ochroną i mogą nie przetrwać z roku na rok. Przeciętna długość życia sowy w dużej mierze zależy jednak od jej rodzaju i może być bardzo różna.

Sowy śnieżne, jedne z największych i najbardziej majestatycznych ze wszystkich sów, są znane jako jedne z najdłużej żyjących sów. W środowisku naturalnym mogą żyć nawet od 9 do 10 lat, podczas gdy w niewoli Śnieżna Sowa może żyć nawet 28 lat.

Jest to wyraźny kontrast w stosunku do znacznie mniejszej Sowy Stodołowej, która ma średnią długość życia wynoszącą tylko 4 lata. Jak większość ptaków, przeciętna długość życia sowy w dużej mierze zależy od wielkości danego gatunku.

Powiązane: 12 wskazówek, jak przyciągnąć sowę na swoje podwórko (2020)

Żywotność sów jest różna w zależności od gatunku
Jak wszystkie ptaki, średnia długość życia sowy różni się znacznie w zależności od wielkości gatunku. W przypadku ponad 200 gatunków średnia długość życia może wahać się od bardzo krótkiego, jak w przypadku sów ściółkowych, zbyt długiego, jak w przypadku sowy piskliwej. Ponieważ gatunki sów różnią się znacznie zarówno w zachowaniu, jak i w siedlisku, ich średnia długość życia może być również bardzo różna.

Wielka Rogata Sowa, występująca tylko w obu Amerykach, ma potencjalnie długą żywotność. Chociaż wskaźnik śmiertelności może być wysoki u młodszych ptaków i młodocianych, po osiągnięciu dorosłości, sowy rogate mają długą żywotność z najstarszym znanym dzikim ptakiem osiągającym około 28 lat (3). W niewoli, z obfitym źródłem pokarmu i brakiem drapieżników, mogą one żyć znacznie dłużej i są znane z tego, że żyją dobrze w wieku 20, 30 i więcej lat.

Mimo że sowy stodołowe mają naturalnie wysokie tempo wzrostu ze względu na produkowane przez nie potomstwo, bardzo niewiele z nich osiąga wiek dojrzałości z powodu drapieżników. W niewoli sowy te żyją nawet 20 lat, podczas gdy w naturze nie oczekuje się od nich tak długiego życia. Żywotność sów w stodole jest zatem dość krótka, a większość z nich osiąga średnio około 4 lat (4).

Podobnie jak w przypadku wszystkich dzikich zwierząt, w kwestii długości życia w środowisku naturalnym występuje kilka czynników. Naturalne drapieżniki, dostępność pożywienia, choroby i interakcje międzyludzkie – wszystkie te czynniki mają wpływ na długość życia ptaków.

Powiązane: Symbolizm i znaczenie sowy (+Totem, Duch i Omeny)

Sowy żyją dłużej w schwytaniu
Zwierzęta należą do dzikich, ale jest wiele powodów, dla których mogą żyć w niewoli. Rehabilitacja i badania to tylko dwa powody, dla których sowy mogą przebywać w niewoli. W przyrodzie sowy są na łasce wielu rzeczy, w tym drapieżników, chorób, urazów czy głodu. Wszystkie te czynniki mogą znajdować się poza ich kontrolą i odgrywać ważną rolę w długości ich życia.

Sowy w niewoli żyją znacznie dłużej, ponieważ mają stałe źródło pożywienia, a także schronienie i prawdopodobnie opiekę medyczną. Opiekunowie muszą znać wiele specjalistycznych informacji, aby w jak najlepszy sposób opiekować się ptakami. W niewoli sowy mają zapewnione odpowiednie powierzchnie do grzędowania, zdrową dietę, odpowiednie warunki bytowania, a także regularną pielęgnację i opiekę weterynaryjną prowadzącą do ogólnej poprawy zdrowia, a tym samym długowieczności (5).

Gdyby jednak pomyśleć, że te czynniki doprowadzą do tego, że sowa jest doskonałym zwierzęciem, to się myliłbyś. Wymagają one nie tylko wysoce wyspecjalizowanej opieki, ale są również nielegalne w wielu jurysdykcjach, a ich naturalne zachowania po prostu sprawiają, że nie nadają się do posiadania zwierząt domowych. Sowy trzymane w niewoli w celach badawczych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych są tam w określonym celu i mieszkają w odpowiednich placówkach, gdzie ich potrzeby są zaspokajane.