Dom

Rury wodociągowe – polietylenowe czy polipropylenowe?

Wybór rur do sanitarnych instalacji wodociągowych musi być poprzedzony wnikliwą analizą specyfiki instalacji, transportowanego medium, warunków lokalizacyjnych czy charakterystyki podłączonych do wodociągu budynków. Obecnie najczęściej stosowanymi rurami wodociągowymi są rury wykonywane z tworzyw sztucznych oraz wciąż cieszące się dużą popularnością rury metalowe.

Rodzaje rur wodociągowych – specyfika i parametry

Rury stosowane do transportu wody pitnej muszą być opatrzone świadectwem PZH oraz odpowiadać normom budowlanym i przedmiotowym. Poza tym rury wodociągowe muszą być tak dobrane, aby wytrzymywać ciśnienia robocze działające na wodociąg w każdym jego punkcie. Jeżeli rury służyć będą do transportu ciepłej wody pitnej lub użytkowej, koniecznie muszą spełniać warunki pracy w odpowiadających medium zakresach temperatur.

Obecnie najczęściej do wykonywania wewnętrznych sanitarnych instalacji wodociągowych stosuje się rury wykonywane z tworzyw sztucznych – rury wodociągowe PE, PVC-C, PCV, PB, PE-X, PE-RT i PP. W przypadku rur zewnętrznych dużym powodzeniem cieszą się zarówno rury metalowe – stalowe bądź rzadziej miedziane, jak i rury tworzywowe.

Rury wodociągowe wykonywane z tworzyw sztucznych odznaczają się o wiele niższą ceną, prostszym, tańszym i szybszym procesem produkcyjnym, łatwością montażu i łączeń, znaczną lekkością, a także świetnymi parametrami technicznymi gwarantującymi szczelność, wytrzymałość i trwałość instalacjom wodociągowym. Do wad rur wodociągowych wykonywanych z tworzyw sztucznych należy zaliczyć przede wszystkim szybsze starzenie materiałowe oraz niższą odporność na skrajne temperatury względem rur stalowych.

Wodociągowe rury z tworzyw sztucznych – różnice między rurami PP i PE

Rury wodociągowe PE (wykonane z polietylenu) to elastyczne rury zapewniające obojętność chemiczną, wytrzymałość oraz dużą odporność na długotrwałe naprężenia. Jednakże rury PE ulegają dość szybkiej degradacji spowodowanej korozją chemiczną i fizyczną. Z tego względu podczas produkcji rur z polietylenów stosowane są domieszki stabilizatorów oraz pigmentów zwiększających odporność tworzywa na degradację biologiczną i chemiczną. Kolejnym ograniczeniem rur wodociągowych PE jest ich mała odporność na wysokie temperatury oraz promieniowanie UV.

Rury wodociągowe PP (polipropylenowe) stosowane są do transportu wody zimnej i ciepłej do temperatury 60oC. Rury te zwykle stabilizowane są wkładkami aluminiowymi, które skutecznie ograniczają wydłużalność termiczną i wzmacniają konstrukcję rur. Do kluczowych zalet rur wodociągowych wykonywanych z polipropylenu należy zaliczyć przede wszystkim pełną odporność na degradację spowodowaną korozją chemiczną i biologiczną, dużą gładkość wewnętrznych ścianek, co ogranicza zjawisko inkrustacji, a także obojętność mikrobiologiczną i fizjologiczną. Poza tym rury polipropylenowe cechują właściwości samoizolacyjne. Niestety polipropylen zapewnia niewielką odporność na degradację chemiczną.